MARKA NEDİR ?
Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.
MARKA GELİŞTİRME NEDİR?
Marka geliştirme, markanın isminden satış stratejilerine kadar her şeyi tasarlamak, markanın hedef pazarda yerleşmesini ve kalıcı olmasını sağlamak için yapılan tüm işlemlerdir.
Marka geliştirme süreci, girişimcinin fikrini gerçekleştirmek istemesiyle birlikte başlayan bir süreçtir. Yapılacak işe dair detaylar ve hedef kitle girişimcinin kafasında şekillenmeye başlamıştır. Yapılacak iş ile ilgili ilk detaylar, isim ve hedef kitle marka geliştirme sürecinin ilk evresinde ortaya çıkmaya başlar.Kurumsal kimlik tasarımı ve sosyal medya faaliyetleri marka geliştirme süreçleri dâhilindedir.
MARKALAMA STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI
Marka stratejisi, markanın sunduğu faydalar ve hedef kitleye bağlı olarak geliştirilen satış ve pazarlama işlemlerinin tümüdür. Kurum stratejisi kararları ile pazarlama karması elemanlarının en uygun şekilde bütünleştirilmesi sonucunda hedef tüketicinin algılaması istenilen marka konumu oluşturulmaktadır. Daha sonra ise marka stratejisine ait diğer detaylar gözden geçirilerek markayı en iyi anlatacak bir vaadin sunulması ve bunun tanıtım stratejileri ve pazarlama iletişimi faaliyetleri ile desteklenmesi gerekmektedir.Stratejinin kullanımında pazarlama yöneticileri bütün pazarlama çalışmalarını sadece tek bir ad üzerinde yoğunlaştırmamakla birlikte, ürünleri birbirlerinden farklı adlarla piyasaya sunarak tüm pazarlama ve promosyon çalışmalarını bu adlar üzerinde yoğunlaştırmaktadır.Bu stratejinin en önemli avantajı, markalardan birinin pazar payı düşmesi veya pazardaki konumu itibariyle ikinci sıraya yerleşmesi durumunda firmaya ait diğer markaların bu addan zarar görmemesidir.Marka stratejilerine uygun, fayda sağlayan süreçlerin doğru planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Marka geliştirme sürecinizi alanında uzmanlaşmış kişilerle birlikte yürütmeniz, istenilen sonuçlara daha kısa sürede varmanızı sağlayacaktır.

error: Content is protected !!